Przeglądasz: film

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczony został film pt. „Atak na region”. To 40-minutowy dokument fabularyzowany ukazujący ostatnie dwie…